Województwo wielkopolskie

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 80%

małe przedsiębiorstwa – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Maksymalne dofinansowanie na 1 pracownika 6250zł(z wkładem własnym przedsiębiorstwa)

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą- klient po szkoleniu opłaca całą wartość usługi, a następnie czeka do 30dni od złożenia dokumentów rozliczeniowych na zwrot środków.