Szkolenia EFS
(EUROPEJSKI FUNDUSZ SZKOLENIOWY)

Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne,

Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie pracy,

Wzmacnianie kompetencji menadżerskich,

Analiza strategiczna,

Kształtowanie Wizerunku Firmy,

Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole – szkolenie integrujące i budujące zespół,

Magazynowanie i transport żywności w warunkach pandemii,

Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii,

Kompleksowy system treningowy pomagający w autoanalizie typu osobowości i jego zastosowanie w życiu zawodowym,

Organizacja pracy pracowników produkcyjnych w przemyśle spożywczym, zarządzanie sobą w czasie,

 

Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w miejscu pracy,

Podstawy planowania i logistyki w procesie produkcji żywności wysokiej jakości,

Trudne Rozmowy z Pracownikami – Szkolenie dla Specjalistów ds. Kadr i HR,

Szkolenie Zarządzanie zespołem I – Przywództwo i motywowanie pracowników,

Szkolenie WYWIERANIE WPŁYWU, perswazja, argumentacja i budowanie autorytetu,

 Szkolenie: Zarządzanie czasem i efektywna organizacja czasu pracy,

Szkolenie Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne,

Szkolenie: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne,

Szkolenie Outlook w praktyce,

Szkolenie Master of Social Media,

Business Facebook i Instagram – Social Media dla początkujących.

PODSTAWOWY KURS Z ZAKRESU SOCIAL MEDIA W BIZNESIE+Budowanie brandu. Forma zdalna.

Podatkowe

Czas pracy, czas pracy podczas pracy zdalnej...

Biznesowe

Budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie....

Sprzedażowe

Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii...

dla branży spożywczej

Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP...

dla branży beauty

Szkolenie z wypełniania ust kwasem hialuronowym...

EUROPEJSKI FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Prezentacje biznesowe i wystąpienia publicznej...