CZYM JEST BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH ?

Baza Usług Rozwojowych to serwis przygotowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości (PARP), w którym znajdują się wszystkie szkolenia wraz z terminami realizacji jednostek posiadających pozytywną akredytację PARP na świadczenie usług i szkoleń dofinansowanych.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (dofinansowanie zarówno dla właścicieli firm jak i ich pracowników, partnerów, wspólników itd.), spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku. Podstawowe kryteria zaliczenia przedsiębiorstwa do odpowiedniej grupy MMŚP:
• Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większa niż 2 mln EUR;
• Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większe niż 10 mln EUR;
• Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 zatrudnionych pracowników oraz obrót nie większy niż 50 mln EUR bądź suma bilansowa nie większa niż 43 mln EUR. Przedsiębiorca w dniu zawarcia umowy wsparcia oraz w trakcie jej trwania nie może mieć zawieszonej działalności gospodarczej.

JAKI POZIOM DOFINANSOWANIA MOŻNA UZYSKAĆ ?

Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 80% wartości usługi i zależy od wielkości przedsiębiorstwa. • 50% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich. • 70% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych. • W przypadku przedsiębiorstw małych i średnich istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do 80%, w przypadku spełnienia dodatkowych warunków i kryteriów (kryteria dodatkowe – zobacz pytanie nr 12). • 80% – poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

KIEDY OTRZYMAM ZWROT KOSZTÓW USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z BUR ?

Dofinansowanie w formie refundacji kursant otrzymuje po zrealizowanej usłudze i opłaceniu faktury. Uczestnik szkolenia ma pełną gwarancję zwrotu środków ze względu na podpisaną promesę.

Gorąco zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony Bazy Usług Rozwojowych  oraz zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów szkolenia, które jesteśmy w stanie dla Państwa zrealizować w ramach dofinansowania z BUR:

tomasz.bienkowski@iq-consulting.pl
790 236 403
533 836 403
790 411 403

Menu