W Planie Funduszu Pracy na rok 2019 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego  przeznaczono kwotę 228 138 tys. zł.  Szczegółowe informacje o wysokości środków  Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok i zasadach ich podziału na stronie internetowej MRPiPS – KFS 2019.